Binance - Cryptocurrency Change in 24h

Symbol Diference Price Low High Last Price Position Change 24h Volume SDC
BNBU 13.71%
-8.77% 730553.21
LINKU 11.79%
-9.58% 15301.15
XRPU 11.29%
-8.55% 417750.64
BCHABCU 10.96%
-10.08% 347727.90
NEOU 10.24%
-9.54% 41341.94
EOSU 10.11%
-9.25% 347133.47
LTCU 10.07%
-9.03% 324053.34
ZECU 9.67%
-8.78% 13337.41
XLMU 9.16%
-9.17% 171562.18
ADAU 8.61%
-8.04% 154955.37
BTTU 8.28%
-7.06% 59900.62
TRXU 8.22%
-8.04% 47080.32
ETHU 8.12%
-6.60% 1060480.79
BCHSVU 8.09%
5.16% 78309.08
WAVESU 7.05%
-7.05% 5999.08
BTCU 4.06%
-2.37% 6360670.37
USDSU 0.16%
0.06% 16302.75
Last update 17 second ago